środa, 1 lipca 2009

Zmuszanie

Art. 191 Kk: § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zmuszanie jest przestępstwem naruszającym wolność człowieka do zachowywania się zgodnie ze swoją wolą.

Przepis przewiduje dwie formy przestępczego zmuszania, tj. przemoc lub groźbę bezprawną.

Przemoc wobec osoby oznacza bezpośrednie fizyczne oddziaływanie na człowieka (Sąd Najwyższy w OSNKW 2/1999), które uniemożliwia opór lub go przełamuje albo wpływa na kształtowanie się jego woli przez stosowanie fizycznej dolegliwości. Przemocą jest np. odpychanie danej osoby w celu niedopuszczenia jej do określonego miejsca. Pojęcie to nie obejmuje przemocy wobec rzeczy - np. niszczenie sprzętów domowych, aby wywołać strach i skłonić kogoś do określonego zachowania. Siła używana przez sprawcę może być skierowana bezpośrednio na osobę zmuszaną, może być też skierowana na inne osoby, jeżeli sprawca chce w ten sposób wywrzeć wpływ na zachowanie pokrzywdzonego (np. używa siły wobec dziecka, chcąc w ten sposób wywrzeć wpływ na zachowanie jego matki).

Szczególną odmianę przestępstwa zmuszania przewiduje art. 191 § 2Kk.

Art. 191: § 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § l w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwa z art.191 Kk mają charakter formalny, bowiem skutek w postaci zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się nie musi nastąpić. Przestępstwa te mogą być popełnione tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl