środa, 1 lipca 2009

Oszustwo komputerowe

Art. 287. KK:

§ l. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek

pokrzywdzonego.

Oszustwo komputerowe polega na opisanym powyżej wpływie na komputerowe zapisy informacji (np. włamanie się do sieci komputerowej banku i spowodowanie przelewu określonej kwoty na rachunek sprawcy). Czyn musi być popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody (zamiar bezpośredni). W przeciwieństwie do "zwykłego" oszustwa w tym przypadku nie musi dojść do skutku w postaci powstania jakichkolwiek przesunięć majątkowych tj. mamy do czynienia z dokonaniem, a nie usiłowaniem, gdy np. sprawca włamie się do sieci bankowej i dokona zapisów, ale nie uda mu się doprowadzić do przelewu pieniędzy ze względu na podanie złego numeru rachunku. Karane jest "bezinteresowne" działanie w celu wyrządzenia komuś szkody bez uzyskania korzyści dla kogokolwiek (np. zablokowanie funkcjonowania sklepu internetowego).

Sprawcą oszustwa komputerowego może być każdy. Od strony podmiotowej jest to przestępstwo umyślne kierunkowe, ponieważ wymaga, aby sprawca działał "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody"

Spowodowanie skutku w postaci osiągnięcia przez sprawcę korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody innej osobie pozostaje poza zakresem ustawowych znamion oszustwa komputerowego, przesądzając o formalnym jego charakterze.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl