środa, 1 lipca 2009

Zawieszenie kary – okres próby

Okres próby – zawieszenie kary pozbawienia wolności

Art. 70. 

§ 1. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi:

1) od 2 do 5 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności,

2) od 1 roku do 3 lat - w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania grzywny lub kary ograniczenia wolności.

§ 2. W wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art. 64 § 2 (recydywisty), okres próby wynosi od 3 do 5 lat.

Ustalając wymiar okresu próby w konkretnej sprawie, należy przede wszystkim kierować się prognozą kryminologiczną wobec sprawcy, w szczególności oceną niezbędnego czasu oddziaływania na sprawcę w ramach próby, biorąc pod uwagę zastosowany dozór i pamiętając, ze celem warunkowego zawieszenia jest wykonanie obowiązków próby oraz zapobieżenie powrotowi sprawcy do przestępstwa.

W stosunku do sprawcy współpracującego z organami ścigania i ujawniającego wobec nich pewne informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności dotyczących tego przestępstwa albo okoliczności nieznanych im dotychczas a dotyczących przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności (art. 60 § 3 i 4 k.k.); okres ten wynosi od 2 lat (względnie 3 lat, gdy chodzi o sprawców wymienionych w § 2 ) do 10 lat (art. 60 § 5 k.k.). Takie ustalenie granic okresu próby wynika z art. 60 § 5 k.k., stanowiącego lex specialis w stosunku do art. 70, który nie określa dolnego, a jedynie górny pułap okresu próby.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl