środa, 1 lipca 2009

Bigamia

Art. 206. Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Bigamia jest przestępstwem przeciwko prawidłowości założenia rodziny, która w polskim prawie opiera się na małżeństwie monogamicznym. Dokonanie przestępstwa z art. 206 k.k. następuje w chwili złożenia oświadczenia woli przez obie strony w sposób przewidziany przez obowiązujące prawo. Bigamia jest przestępstwem indywidualnym, którego może się dopuścić jedynie osoba pozostająca w ważnym związku małżeńskim.

Bigamia jest występkiem umyślnym, który może być popełniony nie tylko w zamiarze bezpośrednim, lecz także quasi – ewentualnym, który zachodzi, gdy zawierający związek małżeński nie ma pełności, czy jego poprzednie małżeństwo trwa, czy też ustało. Jednakże błąd sprawcy, wyrażający się w przekonaniu, iż jego małżeństwo nie istnieje, chociażby tak nie było w istocie, uchyla odpowiedzialności.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl