środa, 1 lipca 2009

Przedawnienie zbrodni stalinowskich

Przedawnienie zbrodni zabójstwa popełnione z inspiracji władz komunistycznych w okresie do 31 grudnia 1956 r.

Dotyczy starej ustawy z 1984 roku o Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. To ona wprowadziła definicję zbrodni stalinowskiej – czyli takiej, która była popełniona do 31.XII.1956 (nie ulegała ona przedawnieniu).

Obecnie regulująca problematykę zbrodni komunistycznych ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nie rozróżnia zbrodni popełnionych w okresie do 31 grudnia 1956 roku od innych zbrodni komunistycznych.

Zbrodnia komunistyczna, w rozumieniu ustawy, to czyn popełniony przez funkcjonariusza państwa komunistycznego w okresie od 17 września
1939 do 31 lipca
1990, polegający na stosowaniu represji lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostki lub grupy ludności bądź w związku z ich stosowaniem, stanowiący przestępstwo według polskiej ustawy karnej obowiązującej w czasie jego popełnienia oraz inne przestępstwa enumeratywnie wymieniane przez ustawę (wskazuje ona szereg przestępstw w kk 1932 i 1969 roku) .

Zbrodnie komunistyczne stanowiące według prawa międzynarodowego zbrodnie przeciwko

Bieg terminu przedawnienia zbrodni komunistycznych, w rozumieniu, niebędących zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości, rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 1990 r. Karalność tych zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn stanowi inną zbrodnię komunistyczną. Przepisu art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie stosuje się.

W stosunku do sprawców zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni komunistycznych, nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia 1989 przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub abolicję.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl