środa, 1 lipca 2009

Zakaz wykonywania działalności

Zakaz wykonywania działalności gospodarczej jako środek karny

Art. 41 § 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może zostać orzeczony:

- tylko w stosunku do określonej działalności gospodarczej (sąd musi wskazać konkretną działalność gospodarczą, której wykonywanie jest zakazane),

- tylko jeśli przestępstwo popełnione zostało w związku z prowadzeniem takiej działalności (tej działalności, której zakaz prowadzenia ma być orzeczony),

- tylko, jeśli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.

Sąd decydując się na orzeczenie środka karnego wskazanego w art. 41 § 2 kk musi określić nie tylko czasowy zakres zakazu (wymóg z art. 43 § 1 kk), ale przede wszystkim precyzyjnie wskazać zakres przedmiotowy tegoż zakazu.

Tego środka karnego nie należy mylić z orzekaniem o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

Zob. w Kodeksie Karnym

Zob. na Forum

Linki sponsorowane

KANCELARIA PRAWNA
ul. Grunwaldzka 38A/6, Poznań

tel. (061) 86-888-48

info@matysiak-kancelaria.pl

www.matysiak-kancelaria.pl